Đóng tiếp bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện

Bạn muốn tham gia đóng tiếp BHXH tự nguyện tại điểm Bưu điện xã Tự Lập.

Tham gia BHXH tự nguyện

Tại điểm Bưu điện xã Tự Lập.

The first customer benefit

Theo dõi quá trình tham gia trên VSSID

Bạn được hỗ trợ cài đặt ứng dụng VSSID và theo dõi quá trình tham gia ngay trên điện thoại.

The second customer benefit

Đóng tiền hàng tháng

Bạn có thể chuyển khoản tại nhà và luôn có biên lai thu tiền đóng BHXH.

The third customer benefit

Được nhắc lịch đóng

Bạn được tư vấn và nhận thông báo khi đến lịch đóng tiếp BHXH tự nguyện.

ho-thi-tham-800x800-modified
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả.”

Hồ Thị Thắm: Đại lý thu BHXH, BHYT Bưu điện xã Tự Lập