Giảm trừ mức đóng, gia hạn BHYT hộ gia đình online.

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình từ người thứ hai trở đi sẽ được giảm trừ mức đóng. Nhập mã số thẻ BHYT của các thành viên trong hộ gia đình để tra cứu mức đóng..